Paroecotraustes maubeugei (m) Prevalia kysylalmensis (M) Morrisiceras morrisi (M) juv.

Paroecotraustes maubeugei (m)
Saône-et-Loire - France
Bathonien sup.
Diamètre = 3,9 cm (1.54")

Prevalia kysylalmensis (M)
Saône-et-Loire - France
Bathonien moy.
Diamètre = 10,2 cm (4.02")

Morrisiceras morrisi (M) juv.
Saône-et-Loire - France
Bathonien moy.
Diamètre = 7,3 cm (2.87")

Tulites cadus

Tulites cadus
Saône-et-Loire - France
Bathonien moy.
Diamètre = 14,4 cm (5.67")

Index

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z