1. tabarelli
  [Acrioceras (A.) tabarelli]
 2. takahashii
  [Puzosia (Mesopuzosia) takahashii]
 3. tarkowskii
  [Taramelliceras tarkowskii (M)]
 4. tarrantense
  [Conlinoceras tarrantense juv.]
 5. tarrantense
  [Conlinoceras tarrantense]
 6. taurimontanum
  [Taramelliceras taurimontanum (?M)]
 7. tavense
  [Spathites (Jeanrogericeras) tavense]
 8. tavense
  [Spathites (Jeanrogericeras) tavense]
 9. taylori
  [Phricodoceras taylori (m)]
 10. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 11. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 12. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 13. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 14. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 15. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 16. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 17. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 18. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 19. tenuicostatum
  [Lokuticeras tenuicostatum]
 20. tenuicostatum
  [Lokuticeras tenuicostatum]
 21. tenuiliratum
  [Gaudryceras tenuiliratum]
 22. tercense
  [Pseudokossmaticeras tercense]
 23. terveri
  [Acrioceras (A.) terveri]
 24. tethysi
  [Hildoceras tethysi (M)]
 25. tetragona
  [Stoliczkaiella (Lamnayella) tetragona]
 26. thevenini
  [Bigotites thevenini (M)]
 27. thieuloyi
  [Abrytusites cf. thieuloyi]
 28. thiollierei
  [Honnoratia thiollierei]
 29. thomasi
  ["Tissotia" cf. thomasi]
 30. tortisulcatum
  [Sowerbyceras tortisulcatum]
 31. transitoria
  [Choffatia cf. transitoria (M)]
 32. transversarium
  [Gregoryceras transversarium juv.]
 33. trezeense
  [Hecticoceras (Orbignyiceras) gr. trezeense (M)]
 34. trezeense
  [Hecticoceras (Orbignyiceras) trezeense (M)]
 35. trifidus
  [Epihoplites (E.) trifidus]
 36. trimarginatus
  [Trimarginites trimarginatus (M)]
 37. tripartitum
  [Nannolytoceras tripartitum]
 38. truellei
  [Strigoceras truellei (M)]
 39. truncatus
  [Euhoplites truncatus]
 40. tuberculatus
  ["Paramammites tuberculatus"]
 41. tuberculatus
  ["Paramammites tuberculatus"]
 42. tuberculatus
  ["Paramammites tuberculatus"]
 43. tuberculatus
  ["Paramammites tuberculatus"]
 44. tuberosus
  [Flabellisphinctes (Flabellia) tuberosus (m)]
 45. turoniense
  [Collignoniceras cf. turoniense]
 46. turoniense
  [Kamerunoceras turoniense]
 47. turoniense
  [Kamerunoceras turoniense]
 48. turoniense
  [Kamerunoceras turoniense]
 49. turriculatum
  [Peronoceras turriculatum]