1. tabarelli
  [Acrioceras (Acrioceras) tabarelli]
 2. takahashii
  [Puzosia (Mesopuzosia) takahashii]
 3. tarkowskii
  [Taramelliceras tarkowskii (M)]
 4. tarrantense
  [Conlinoceras tarrantense]
 5. tarrantense
  [Conlinoceras tarrantense juv.]
 6. taurimontanum
  [Taramelliceras taurimontanum (?M)]
 7. tavense
  [Spathites (Jeanrogericeras) tavense]
 8. tavense
  [Spathites (Jeanrogericeras) tavense]
 9. taylori
  [Phricodoceras taylori (m)]
 10. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 11. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 12. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 13. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 14. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 15. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 16. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 17. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 18. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 19. tenax
  [Spinammatoceras tenax (M) juv.]
 20. tenuicostatum
  [Lokuticeras tenuicostatum]
 21. tenuicostatum
  [Lokuticeras tenuicostatum]
 22. tenuiliratum
  [Gaudryceras tenuiliratum]
 23. tercense
  [Pseudokossmaticeras tercense]
 24. terveri
  [Acrioceras (Acrioceras) terveri]
 25. tethysi
  [Hildoceras tethysi (M)]
 26. tetragona
  [Stoliczkaia (Lamnayella) tetragona]
 27. texana
  [Stoliczkaia (Lamnayella) texana]
 28. thevenini
  [Bigotites thevenini (M)]
 29. thieuloyi
  [Abrytusites cf. thieuloyi]
 30. thiollierei
  [Honnoratia thiollierei]
 31. thomasi
  ["Tissotia" cf. thomasi]
 32. tipperi
  [Crestaites cf. tipperi juv.]
 33. tortisulcatum
  [Sowerbyceras tortisulcatum]
 34. torulosum
  [Pleurolytoceras gr. torulosum (m)]
 35. torulosum
  [Pleurolytoceras torulosum (m)]
 36. transitoria
  [Choffatia cf. transitoria (M)]
 37. transversarium
  [Gregoryceras transversarium juv.]
 38. trezeense
  [Hecticoceras (Orbignyiceras) gr. trezeense (M)]
 39. trezeense
  [Hecticoceras (Orbignyiceras) trezeense (M)]
 40. trifidus
  [Epihoplites (Epihoplites) trifidus]
 41. trimarginatus
  [Trimarginites trimarginatus (M)]
 42. tripartitum
  [Nannolytoceras tripartitum]
 43. truellei
  [Strigoceras truellei (M)]
 44. truncatus
  [Euhoplites truncatus]
 45. tuberculatus
  ["Paramammites tuberculatus"]
 46. tuberculatus
  ["Paramammites tuberculatus"]
 47. tuberculatus
  ["Paramammites tuberculatus"]
 48. tuberculatus
  ["Paramammites tuberculatus"]
 49. tuberosus
  [Flabellisphinctes (Flabellia) tuberosus (m)]
 50. turoniense
  [Collignoniceras aff. turoniense]
 51. turoniense
  [Collignoniceras aff. turoniense]
 52. turoniense
  [Collignoniceras cf. turoniense]
 53. turoniense
  [Kamerunoceras turoniense]
 54. turoniense
  [Kamerunoceras turoniense]
 55. turoniense
  [Kamerunoceras turoniense]
 56. turoniense
  [Kamerunoceras turoniense]
 57. turriculatum
  [Peronoceras turriculatum]