1. tabarelli
  [Acrioceras (Acrioceras) tabarelli]
 2. takahashii
  [Puzosia (Mesopuzosia) takahashii]
 3. tarfayensis
  ["Pseudoschloenbachia" cf. tarfayensis]
 4. tarkowskii
  [Taramelliceras tarkowskii (M)]
 5. tarrantense
  [Conlinoceras tarrantense]
 6. tarrantense
  [Conlinoceras tarrantense juv.]
 7. taurimontanum
  [Taramelliceras taurimontanum (?M)]
 8. tavense
  [Spathites (Jeanrogericeras) tavense]
 9. tavense
  [Spathites (Jeanrogericeras) tavense]
 10. taylori
  [Phricodoceras taylori (m)]
 11. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 12. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 13. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 14. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 15. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 16. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 17. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 18. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 19. tectiforme
  [Vascoceras tectiforme]
 20. tenax
  [Spinammatoceras tenax (M) juv.]
 21. tenuicostatum
  [Lokuticeras tenuicostatum]
 22. tenuicostatum
  [Lokuticeras tenuicostatum]
 23. tenuiliratum
  [Gaudryceras tenuiliratum]
 24. tenuiplicatus
  [Polysphinctites tenuiplicatus (M)]
 25. tenuistriatum
  [Cardioceras tenuistriatum (m)]
 26. tercense
  [Pseudokossmaticeras tercense]
 27. terveri
  [Acrioceras (Acrioceras) terveri]
 28. tethysi
  [Hildoceras tethysi (M)]
 29. tetragona
  [Stoliczkaia (Lamnayella) tetragona]
 30. texana
  [Stoliczkaia (Lamnayella) texana]
 31. thevenini
  [Bigotites thevenini (M)]
 32. thieuloyi
  [Abrytusites cf. thieuloyi]
 33. thiollierei
  [Honnoratia thiollierei]
 34. thomasi
  [Metatissotia cf. thomasi]
 35. tipperi
  [Crestaites cf. tipperi juv.]
 36. tmetolobus
  [Procerites (Procerites) tmetolobus (M)]
 37. torrensi
  [Protozigzagiceras aff. torrensi (m)]
 38. tortisulcatum
  [Sowerbyceras aff. tortisulcatum]
 39. tortisulcatum
  [Sowerbyceras tortisulcatum]
 40. torulosum
  [Pleurolytoceras gr. torulosum (m)]
 41. torulosum
  [Pleurolytoceras torulosum (m)]
 42. transitoria
  [Choffatia cf. transitoria (M)]
 43. transitoria
  [Choffatia transitoria (M)]
 44. transversarium
  [Gregoryceras transversarium juv.]
 45. trezeense
  [Hecticoceras (Orbignyiceras) gr. trezeense (M)]
 46. trezeense
  [Hecticoceras (Orbignyiceras) trezeense (M)]
 47. triangularis
  [Angulithes triangularis]
 48. trifidus
  [Epihoplites (Epihoplites) trifidus]
 49. trimarginatus
  [Trimarginites trimarginatus (M)]
 50. tripartitum
  [Nannolytoceras tripartitum]
 51. truellei
  [Strigoceras truellei (M)]
 52. truncatus
  [Euhoplites truncatus]
 53. tschernyschewi
  [Cadochamoussetia tschernyschewi]
 54. tsytovitchae
  [Flabellia tsytovitchae (m)]
 55. tuberculatus
  ["Paramammites tuberculatus"]
 56. tuberculatus
  ["Paramammites tuberculatus"]
 57. tuberculatus
  ["Paramammites tuberculatus"]
 58. tuberculatus
  ["Paramammites tuberculatus"]
 59. tuberosa
  [Flabellia tuberosa (m)]
 60. turoniense
  [Collignoniceras turoniense]
 61. turoniense
  [Collignoniceras turoniense]
 62. turoniense
  [Collignoniceras turoniense]
 63. turoniense
  [Collignoniceras turoniense]
 64. turoniense
  [Collignoniceras turoniense]
 65. turoniense
  [Kamerunoceras turoniense]
 66. turoniense
  [Kamerunoceras turoniense]
 67. turoniense
  [Kamerunoceras turoniense]
 68. turoniense
  [Kamerunoceras turoniense]
 69. turriculatum
  [Peronoceras turriculatum]
 70. turzoi
  [Prionocycloceras turzoi]