1. Rabenjanaharyella
  [Pseudoschloenbachia (Rabenjanaharyella) rhomboidalis]
 2. Rehmannia
  [Rehmannia (Rehmannia) gr. rehmanni revili (m)]
 3. Rehmannia
  [Rehmannia (Rehmannia) grossouvrei (M)]
 4. Rehmannia
  [Rehmannia (Rehmannia) rehmanni (M)]
 5. Rehmannia
  [Rehmannia (Rehmannia) rehmanni (M)]
 6. Reineckeia
  [Reineckeia (Reineckeia) anceps anceps (M)]
 7. Reineckeia
  [Reineckeia (Reineckeia) anceps anceps (m)]
 8. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) deverianum]
 9. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) kallesi]
 10. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) kallesi]
 11. Romaniceras
  [Romaniceras (Romaniceras) kallesi]