1. Abrytusites
  [Abrytusites cf. thieuloyi]
 2. Acanthoceras
  [Acanthoceras jukesbrownei]
 3. Acanthoceras
  [Acanthoceras pseudorenevieri]
 4. Acanthoceras
  [Acanthoceras rhotomagense]
 5. Acanthoceras
  [Acanthoceras rhotomagense]
 6. Acanthoceras
  [Acanthoceras rhotomagense]
 7. Acanthoceras
  [Acanthoceras rhotomagense]
 8. Acanthoceras
  [Acanthoceras rhotomagense]
 9. Acanthoceras
  [Acanthoceras rhotomagense patho.]
 10. Acanthodiscus
  [Acanthodiscus radiatus]
 11. Acanthopleuroceras
  [Acanthopleuroceras aff. maugenesti]
 12. Acanthopleuroceras
  [Acanthopleuroceras alisiense]
 13. Acanthopleuroceras
  [Acanthopleuroceras inflatum]
 14. Acanthopleuroceras
  [Acanthopleuroceras maugenesti]
 15. Acanthopleuroceras
  [Acanthopleuroceras valdani]
 16. Acompsoceras
  [Acompsoceras renevieri]
 17. Aconeceras
  [Aconeceras nisus]
 18. Acrioceras
  [Acrioceras (Acrioceras) meriani]
 19. Acrioceras
  [Acrioceras (Acrioceras) ramkrishnai]
 20. Acrioceras
  [Acrioceras (Acrioceras) sarasini]
 21. Acrioceras
  [Acrioceras (Acrioceras) tabarelli]
 22. Acrioceras
  [Acrioceras (Acrioceras) terveri]
 23. Aegoceras
  [Aegoceras ?lataecosta]
 24. Aegocrioceras
  [Aegocrioceras raricostatum]
 25. Aioloceras
  [Aioloceras besairiei]
 26. Alocolytoceras
  [Alocolytoceras coarctatum]
 27. Alocolytoceras
  [Alocolytoceras ophioneum]
 28. Alocolytoceras
  [Alocolytoceras ophioneum]
 29. Amaltheus
  [Amaltheus margaritatus gibbosus]
 30. Amaltheus
  [Amaltheus margaritatus margaritatus]
 31. Amaltheus
  [Amaltheus stokesi]
 32. Amauroceras
  [Amauroceras gr. ferrugineum (m)]
 33. Anagaudryceras
  [Anagaudryceras limatum]
 34. Anagaudryceras
  [Anagaudryceras sacya]
 35. Anahamulina
  [Anahamulina davidsoni]
 36. Anahamulina
  [Anahamulina subcincta]
 37. Anahoplites
  [Anahoplites intermedius]
 38. Anahoplites
  [Anahoplites planus]
 39. Anahoplites
  [Anahoplites planus]
 40. Anahoplites
  [Anahoplites planus]
 41. Ancylezeiceras
  [? Ancylezeiceras sp.]
 42. Ancyloceras
  [Ancyloceras cf. matheronianum]
 43. Ancyloceras
  [Ancyloceras matheronianum]
 44. Anisoceras
  [Anisoceras perarmatum]
 45. Anisoceras
  [Anisoceras perarmatum]
 46. Anisoceras
  [Anisoceras plicatile]
 47. Arieticeras
  [Arieticeras bertrandi]
 48. Arieticeras
  [Arieticeras gr. amalthei]
 49. Arieticeras
  [Arieticeras successum]
 50. Arnioceras
  [Arnioceras densicostata]
 51. Aspidoceras
  [Aspidoceras caletanum]
 52. Aspidoceras
  [Aspidoceras gr. acanthicum]
 53. Asteroceras
  [Asteroceras gr. blakei]
 54. Asteroceras
  [Asteroceras obtusum]
 55. Ataxioceras
  [Ataxioceras (Schneidia) cf. guilherandense]
 56. Audouliceras
  [Audouliceras kaliae]
 57. Audouliceras
  [Audouliceras sp.]
 58. Aulacostephanus
  [Aulacostephanus volgensis (M)]
 59. Australiceras
  [Australiceras jackii]